Indeling vriendenpagina

TWEE INDELINGEN

Je kunt kiezen uit twee indelingen. Een vriendenpagina waar je 2 foto’s kunt toevoegen of een vriendenpagina waar je 3 foto’s kunt toevoegen.

De indeling die je kiest geldt voor alle deelnemers aan het vriendenboek.  

vriendenpagina met twee foto'svriendenpagina met drie foto's 
en zo gaat de vriendenpagina er dan 'in het echt' uitzien

vriendenpagina met twee foto'svriendenpagina met drie foto's